По информация на ВВС, според социологическо изследване на Ipsos, проведено сред 20 000 жители на 30 държави, испанците се считат най-дълго за млади. За тях възрастен е този, който е на 74г. Докато да речем в Саудитска Арабия счита за възрастен и 55-годишния. Интереснотое, че уж саудитците са богати, но продължителността на живота там е 75г. Колкото и у нас.
Интересното е, че руснаците се счита за дърти на 61г. при средна продължителност на живота 72г. При световните мръсници (САЩ) тези години са съответно 66г. - дърт и 79 - аре. Интересна е и Япония. При тях живеят дълго (средно до 84г.), но се считат за дърти на 66г.
По-интересното е какво според анкетираните е предимството на златната възраст:
Можеш да не бачкаш - 26%;
Повече време за общуване в семейството и приятелите - 36%;
Да се занимаваш с любимото си хоби - 32%;
Да пътешестваш - 26%.
А какво е лошото?
Не стигат парите - 30%;
Лошо здраве - 26%;
Паметта вече не е тази - 24%.
В резултат само един от трима анкетирани с радост чака старостта.
Най-големи оптимисти за старите години са се оказали индийците.
А най-големите песимисти - маджарите.
Най-много реалисти, считащи, че за старостта можеш да се подготвиш са се оказали в Мексико, а най-големи песимисти за старите години са руснаците.
И сега ето още едно доказателство защо аз смятам, че Китай е днес 'като въздуха и слънцето за всяко живо същество' както беше казал за СССР Димитров.
По брой положителни отговори на въпроса 'Трябва ли младите да се грижат за старите' лидира Китай. А на дъното е Швеция.